تقویت عضله ها راسته شکمی و مورب شکمی +عکس

این تمرینات جزو تمرینات بدنسازی سوای وزنه می باشد و بر روی عضلات راسته شکمی , مورب شکمی و… اثر می گذارد . در صورتی‌که که از فرم شکم خود غمگین هستید فارغ از اتلاف وقت این تمرینات را انجام دهید و شکم خویش را به فرم ایده ال درآورید . در نظر داشته باشید که هیچ ورزشی معجزه نمی‌کند این شما می‌باشید که اعجاز می کنید &# مکمل بدنسازی چربی سوزی ;


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *